Okolí

 

 

Bečov nad Teplou

Hrad vznikl již v první polovině 14. století, kdy jeho nejstarší gotickou část postavili Rýzmburkové. V rámci úprav hradu počátkem 16. století byl k jeho gotické části přistavěn renesanční zámek, tzv. Pluhovský palác. V letech 1750-1753 byl v těsné blízkosti zpustlého hradu vystavěn barokní zámek tzv. Nový neboli Dolní zámek.

Kostel sv. Jiří v Bečově
Kostel svatého Jiří - původně středověký kostel byl postaven v 15. století na místě prvního hradu. V roce 1621 vyhořel a byl obnoven. V roce 1760 došlo k dalšímu požáru a na jeho místě byl v letech 1763-1767 postaven kostel současný. Interiér kostela je vyzdoben v duchu rokoka. V roce 1834 byl chrám modernizován a v roce 1885 byla ke kostelu přistavěna věž. Na prostranství před kostelem stojí jednoduchá kašna z první poloviny 19. století.


Radnice - barokní stavba z doby krátce po požáru roku 1760 se nachází na místě starší radnice. V roce 1898 byla radnice renovována do dnešní podoby. Směrem do ulice stojí kamenná kašna (1. polovina 19.století) s chrličem ve tvaru lví hlavy. Radnice v BečověPřed radnicí stojí Mariánský sloup - který je umístěn na hranolovém podstavci s korintskou hlavicí, jež nese plastiku Panny Marie (Immaculata).


Při procházce po náměstí stojí za zmínku návštěva muzea hraček a motocyklů. Při cestě z náměstí směrem k vlakovému nádraží míjíme krásné hrázděné domy, které jsou pozůstalostí regionální lidové architektury z počátku 19. století. Poobědvat je možno v restauraci u zámku nebo ve střední části náměstí naproti radnici.

 

 

 

Karlovy Vary

Karlovy Vary - jsou fantastický sen: netušené průhledy, šplouchání pramenů a líbezná hudba na kolonádách, věžičky, sloupky, římsy, štukové krajkoví a balkony. Karlovy VaryDům za domem předvádějí ve slavnostních lívrejích na Vaši počest slohy dávno uplynulých dob. Nechme se proto nést řekou návštěvníků, která šumí podél skutečné řeky od hlavní pošty ke Grandhotelu Pupp a zase zpátky.

Historické a lázeňské centrum Karlových Varů se nachází v úzkém údolí řeky Teplé mezi Hlavní poštouGrand Hotelem Pupp a Poštovním dvorem. Tato procházka nejatraktivnější částí lázeňského města nás seznámí s jeho prameny, kolonádami a nejzajímavějšími památkami. Jako první zastávku se můžeme věnovat horkému "srdci" Karlových Varů - Vřídlu. Nad Vřídlem stojí na mírném návrší důstojná stavba barokního kostela sv. Máří Magdaleny z roku 1736 a je to zároveň nejcennější barokní památka Karlových Varů.

O několik desítek metrů dále se nacházíme na Divadelním náměstí u divadla Vítězslava Nezvala. Toto městské divadlo se stavělo v letech 1884-1886 podle plánů vídeňských architektů F. Fellnera a H. Helmera. Na stejném břehu říčky Teplé blíže k Puppu se nachází expozice Karlovarského muzea, kde mohou zájemci najít poučení o přírodě a historii Karlových Varů a okolí.

Naproti muzeu přes řeku se už nachází Grand Hotel Pupp, kde je též stanice lanovky na rozhlednu Diana, odkud je velice pěkný rozhled na celé město. Zpět můžeme jít pěšky lázeňským lesem po pěkných chodníčcích kolem vyhlídky Jelení skok až zpět k řece a po druhém břehu se vrátit zpět. V této části Karlových Varů je veliké mnoství restaurací a hospůdek , kde je možnost jak posvačit tak i poobědvat na terase a pokochat se krásami tohoto lázeňského města.

 

 

 

Františkovy Lázně 

Františkovy LázněVeškeré historické prameny, které se vztahují k Františkovu prameni byly bohužel zničeny při velkém požáru města Chebu v roce 1270. K dispozici máme pouze poznámku Bohuslava Balbína, který ve své kronice píše, že kníže Břetislav pil Chebskou vodu již v roce 1196. Lékař Reudenius posouvá používání chebských kyselek až do 10. století, nálezy kůlových staveb v okolí lázní dokonce až do pravěku.

Prohlídku socha Františkaměsta začneme u tradičního výchozího bodu všech zdejších procházek u kašny na počátku Národní třídy. Nyní máme před sebou tradiční ulicovou vesnici, kde jediná, hlavní Císařská ulice je zároveň náměstím a lázeňským korzem. Jako další zastávkou je samozřejmostí symbol Františkových Lázní - socha nahého chlapce s rybou sedícho na kouli - Františka. Ta se nyní nachází u Františkova pramene. Říká se, že žena, která se ho dotkne, do roka přijde do jiného stavu.

Rezervace Soos

 

Ačkoliv je ve Františkových Lázních mnoho příležitostí poobědvat a to i dobře, přeci jenom bychom to měli vydržet do nedaleké restaurace v Novém Drahově cestou k Národní přírodní rezervaci Soos.

Soos - jedna z nejcennějších přírodních lokalit v ČR. Nachází se tu spoustu minerálních pramenů a vývěrů oxidu uhličitého - mofety. Celková rozloha této rezervace je 221ha. Také zde se vyskytuje vzácná flora a fauna. Tímto územím prochází okružní naučná stezka s informačními panely (3km), vedoucí zčásti po povalovém chodníku.

Kladská

Kladská - osada uprostřed Slavkovského lesa. V roce 1877-1878 zde postaven lovecký zámeček ve švýcarském stylu. V okolí jsou kladské rašeliny, které jsou Národní přírodní rezervací. Tvoří ji tři rozlehlá lesní rašeliniště - Lysina (42ha), Tajga(130ha) a Paterák (92ha) spolu s kladským rybníkem. Vrchovištní rašeliniště sytí svými vodami mariánskolázeňské prameny. V roce 1977 zřízena 1,5 km dlouhá naučná stezka (nástup 0,5 km od osady Kladská směrem na Prameny).

Křížky
Křížky - 817 m n.m., je to Národní přírodní památka, chráněná lokalita od roku 1962. Hadcový hřbet vystupující nad okolní parovinu. Kříže postavené roku 1859 jako díkůvzdáni za vyléčení nemoci. Vyskytuje se zde řada velice vzácných rostlin (rožec kuříčkolistý - jediné naleziště na světě). Pod křížky je mokřadní louka, kde se na 18ha chrání mnoho vzácných rostlinných druhů.

 

Prameny - Stará obec hornického založení ve 14. století. Těžilo se tu stříbro a cín. V okolí Pramenů vyvěrají četné minerální prameny. PramenyNachází se tu soukromé muzeum „Dům starých časů“. Již v dřívějších dobách byla snaha udělat z Pramenů lázeňské město. V roce 1872 byla postavena budova Alžbětinských lázní, tzv. Vodoléčebný ústav. Léčily se tu nemoci dýchacích cest a plic a k pitné kůře byly užívány železité kyselky, prameny Vincentův, Rudolfův a Giselin. V roce 1986 budova vyhořela.

Dlouhá stoka

 

Dlouhá stoka - významné technické dílo vzniklo v 16. století pro potřeby těžby cínu ve Slavkovském lese. Trasu příkopu v roce 1530 vyměřil slavkovský měřič Rossmeisel a již roku 1536 byla stoka dokončena v délce 24 km od Kladského rybníka až k Ohři ústící u Lokte. Její součástí bylo deset báňských rybníků. Voda poháněla 52 rudných mlýnů a stoku překračovalo 35 mostů. Dlouhá stoka existuje dodnes a její nejkrásnější část se nachází od Kladské ke Křížkům.

 

 

 

 

 

 

Loket

Hrad LoketPrvní zmínka o Lokti pochází z roku 1234. Kamenný hrad - je zde umístěna expozice archeologických nálezů a historie hradu, též výstava loketského porcelánu.

Barokní chrám sv. Václava - byl dokončen roku 1734, významnou památkou je hlavní oltář od Petra Brandla.Trojičný sloup byl postaven uprostřed náměstí v roce 1719. Na vrcholu je figurální skupina Nejsvětější Trojice. Radnice je vystavěna v raně barokním slohu. V přízemí je umístěna galerie výtvarného umění a stálá expozice lázeňských pohárků. Radnice je stylově vybavena a i dnes je sídlem městského úřadu. K městské památkové rezervaci patří cenné staré domy s gotickými jádry, městské hradby, Robičská věž a hranolová věž při východním vstupu do města. V restauraci pod hradem je možno velice dobře poobědvat ve stylu české kuchyně.

 

 

 

Krásno

Muzeum Krásno

Cestou z Lokte do Bečova nad Teplou projíždíme přes nenápadnou osadu - Krásno - kde stojí za zmínku návštěva tamního muzea hornictví. To bylo v roce 1529, kdy se stalo Krásno městem, nejvýznamnější, protože patřilo k nejpřednějším nalezištím cínu v Evropě. Největší zkázu znamenala pro město třicetiletá válka. Roku 1848 za chvátil město požár, který zlikvidoval většinu památek.

Krásenská rozhledna

Cestou směrem na Bečov nad Teplou asi 0,5 km za Krásnem se nachází místní hřbitov u kterého je nástupní místo na rozhlednu.

Na Krásenském vrchu (777 m n.m.) se tyčí tvarově nevšední Krásenská rozhledna z roku 1935. Tato rozhledna umožňuje daleké výhledy na všechny světové strany.